Chính Sách Bảo Mật

Back

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Điều khoản chung

 • Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này (dưới đây gọi là “Chính Sách Bảo Mật”) quy định quyền lợi của người dùng và phương châm của chúng tôi đối với toàn bộ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn được bao gồm trong sử dụng trang web, ứng dụng di động và các dịch vụ của chúng tôi (dưới đây gọi chung là “Dịch vụ”). Điều quan trọng là bạn nhận thức như thế nào về cách thông tin cá nhân của mình được thu thập và sử dụng.
 • Chính sách Bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, nhận và xử lý thông tin cá nhân của người dùng trong quá trình bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Ngoài ra, Chính Sách Bảo Mật này cũng được áp dụng trong việc thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn.
 • Bằng việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý rõ ràng với việc chúng tôi thu thập, xử lý, sử dụng, cung cấp cho bên thứ ba và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn, đồng thời bạn chấp nhận các quy tắc và chính sách của chúng tôi liên quan đến thông tin cá nhân của bạn được nêu trong Chính Sách Bảo Mật này.
 • Bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu rõ nội dung Chính Sách Bảo Mật này. Nếu không đồng ý với Chính Sách Bảo Mật này, bạn không thể sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể rút lại đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo Chính Sách Bảo Mật này bằng cách xóa tài khoản của bạn theo các quy định về thời gian lưu trữ thông tin nhất định trong Điều 6 của Chính Sách Bảo Mật này.

2. Thu thập thông tin cá nhân

 • Trong quá trình bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau.
  1. a.Thông tin nhân thân như tên, giới tính, ngày tháng năm sinh
  2. b.Thông tin thành viên như ID và mật khẩu
  3. c.Thông tin liên lạc như địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, địa chỉ email, số điện thoại
  4. d.Thông tin giao dịch như tài khoản ngân hàng hoặc thông tin chi tiết thanh toán, và thông tin chi tiết khác của sản phẩm mà bạn mua hoặc nhận được thông qua Dịch vụ của chúng tôi
  5. e.Thông tin thiết bị hoặc các thông tin kỹ thuật khác như địa chỉ giao thức internet (IP), dữ liệu đăng nhập, loại và phiên bản trình duyệt, vị trí, hệ điều hành và nền tảng, mã số nhận dạng thiết bị, và các thông tin tương tự hoặc liên quan đến thiết bị mà bạn sử dụng để truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi
  6. f.Thông tin sử dụng như thông tin sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và phương pháp xem nội dung Dịch vụ của chúng tôi
  7. g.Thông tin tiếp thị và phương tiện truyền thông như bạn có nhận thông tin tiếp thị của chúng tôi và bên thứ ba hay không, mối quan tâm, sở thích, đánh giá, phản hồi khảo sát của bạn cũng như phương tiện bạn sử dụng để gửi các thông tin liên quan
 • Bạn không có nghĩa vụ phải cung cấp cho chúng tôi những thông tin được liệt kê bên trên. Tuy nhiên, nếu bạn giữ lại việc cung cấp thông tin hoặc quyết định rút lại đồng ý cung cấp thông tin cho chúng tôi thì bạn có thể bị hạn chế một phần Dịch vụ mà chúng tôi có thể cung cấp cho bạn.
 • Trong quá trình bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể nhận được thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau.
  1. a.Khi bạn tạo tài khoản với chúng tôi (dưới đây gọi là “Tài khoản”)
  2. b.Khi bạn đăng nhập vào Tài khoản của mình
  3. c.Khi bạn nộp đơn đặt hàng sản phẩm mà bạn muốn mua tại Dịch vụ của chúng tôi
  4. d.Khi bạn sử dụng tính năng có thể sử dụng tại Dịch vụ của chúng tôi
  5. e.Khi bạn ghi bất kỳ nội dung nào do người dùng tạo được tải lên trên trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi (ví dụ: Đánh giá sản phẩm mà bạn đã mua trên trang web của chúng tôi)
  6. f.Khi bạn sử dụng tính năng trò chuyện trên trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi
  7. g.Khi bạn đăng ký nhận các ấn phẩm hoặc tài liệu tiếp thị của chúng tôi
  8. h.Khi bạn tham gia vào bất kỳ một cuộc thi, chương trình khuyến mại hoặc khảo sát
  9. i.Khi bạn tương tác ngoại tuyến với chúng tôi, bao gồm cả trường hợp liên lạc với đại lý dịch vụ khách hàng thuê ngoài của chúng tôi

3. Sử dụng thông tin cá nhân

Sử dụng thông tin cá nhân
Thông tin cá nhânMục đích sử dụng
Thông tin nhân thân và Tài khoảnSử dụng thông tin này để tạo Tài khoản của bạn trên Dịch vụ của chúng tôi.
Thông tin liên hệ và giao dịchSử dụng thông tin này để xử lý đơn hàng/việc mua hàng của bạn trên Dịch vụ của chúng tôi.
Thông tin thiết bị, sử dụng và những thông tin liên quan khácSử dụng thông tin thiết bị của bạn để cải thiện Dịch vụ của Chúng tôi, bao gồm tính năng Dịch vụ trên nhiều thiết bị đa dạng.
Thông tin tiếp thị và phương tiện truyền thôngSử dụng thông tin này để gửi các thông tin tiếp thị với mục đích cung cấp các ưu đãi và khuyến mại đa dạng.

4. Lưu trữ và chia sẻ thông tin cá nhân

 • Để cung cấp Dịch vụ, chúng tôi có thể truy cập vào thông tin cá nhân của bạn trên máy chủ của chúng tôi, và thông tin cá nhân của bạn được xử lý trên máy chủ của chúng tôi. Máy chủ của chúng tôi có thể được đặt bên ngoài khu vực tài phán của bạn.
 • Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba nhất định ở trong và ngoài khu vực tài phán của bạn, bao gồm:
  1. a.Đơn vị cung cấp dịch vụ bên thứ ba: Là đơn vị cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho việc cung cấp Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn trong các dịch vụ như dịch vụ đám mây, dịch vụ nền tảng trang mua sắm, dịch vụ vận chuyển. Các đơn vị này xử lý thông tin cá nhân được quy định trong Chính Sách Bảo Mật này trên máy chủ của họ với mục đích cung cấp những dịch vụ trên, và bị cấm sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích khác ngoài việc cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, việc chia sẻ thông tin với các nhà cung cấp dịch vụ thuê ngoài được áp dụng theo thỏa thuận thuê ngoài tuân thủ đúng theo các luật, quy tắc và quy định về bảo vệ thông tin cá nhân.
  2. b.Công ty thuộc nhóm liên quan: Là công ty thuộc nhóm liên quan mà chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn để vận hành Dịch vụ của chúng tôi, tất cả các công ty này chỉ có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo đúng Chính Sách Bảo Mật này. Ngoài ra, việc chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty thuộc nhóm liên quan được áp dụng theo thỏa thuận chia sẻ thông tin tuân thủ đúng theo các luật, quy tắc và quy định về bảo vệ thông tin cá nhân.
  3. c.Công ty mạng và nền tảng truyền thông xã hội: Là các công ty mạng và nền tảng truyền thông xã hội như Facebook và Twitter, cung cấp tính năng, plugin, tiện ích hoặc công cụ liên quan đến trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi (ví dụ: Để đăng nhập vào Tài khoản, chia sẻ nội dung với bạn bè và người theo dõi trên mạng xã hội). Nếu bạn chọn sử dụng những tính năng, plugin, phương tiện hoặc công cụ này thì một số thông tin nhất định có thể được chia sẻ với công ty truyền thông xã hội tương ứng, hoặc được thu thập bởi chính những công ty truyền thông xã hội này. Nội dung chi tiết về việc thông tin nào nào sẽ được chia sẻ hoặc thu thập và cách sử dụng thông tin đó, vui lòng tham khảo chính sách bảo mật thông tin cá nhân của công ty truyền thông xã hội tương ứng.
  4. d.Cơ quan hành pháp, cơ quan công quyền, hoặc các cơ quan và tổ chức tư pháp khác:Chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân trong các trường hợp sau đây khi việc tiết lộ thông tin là bắt buộc về mặt pháp lý hoặc chúng tôi tin rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết và hợp lý theo nguyên tắc thiện chí.
   1. i.Trường hợp phải tuân thủ nghĩa vụ, thủ tục hoặc yêu cầu pháp luật
   2. ii.Trường hợp phải thi hành điều khoản sử dụng Dịch vụ và các thỏa huận, chính sách, tiêu chuẩn khác (bao gồm cả trường hợp phải điều tra vi phạm tiềm ẩn đối với Điều khoản, thỏa thuận, chính sách và tiêu chuẩn này)
   3. iii.Trường hợp phải phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề lừa đảo, bảo mật hoặc kỹ thuật
   4. iv.Trường hợp phải bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi, bạn, bên thứ ba hoặc công chúng theo yêu cầu hoặc cho phép của pháp luật (bao gồm cả trường hợp trao đổi thông tin với công ty hoặc tổ chức khác để ngăn chặn lừa đảo)
  5. e.Các bên tham gia giao dịch kinh doanh: Chúng tôi chia sẻ thông tin với bên thứ ba trong trường hợp bán công ty hoặc doanh nghiệp, hoặc sáp nhập hay liên kết với công ty hoặc doanh nghiệp khác; bán một phần hoặc toàn bộ tài sản của chúng tôi; tái cơ cấu tổ chức, phá sản hoặc thanh lý; hoặc thực hiện các giao dịch kinh doanh khác. Là một phần của giao dịch như thế này, thông tin của bạn có thể được chia sẻ hoặc chuyển giao, sau đó bên thứ ba có thể sử dụng những thông tin này.
 • Chúng tôi tôn trọng thông tin cá nhân của bạn và sẽ không chuyển hoặc gửi thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba, trừ khi đó là một phần của giao dịch kinh doanh hợp pháp được nêu trong Điều 4 này. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin và thống kê tổng hợp liên quan đến bạn và doanh số bán hàng của chúng tôi cho đối tác tiềm năng, nhà quảng cáo, nhà tài trợ và các bên thứ ba có uy tín khác cho mục đích mô tả Dịch vụ, cung cấp quảng cáo nhắm đối tượng hoặc cho các mục đích hợp pháp khác. Tuy nhiên, những thông tin và thống kê này sẽ được xử lý ẩn danh và không bao gồm các thông tin có thể sử dụng để nhận dạng bạn.

5. Bảo mật thông tin cá nhân

 • Chúng tôi cố gắng hết sức trong việc bảo mật và duy trì tính toàn vẹn thông tin cá nhân của bạn cho dù vị trí lưu trữ thông tin cá nhân của bạn ở đâu. Chúng tôi có các chính sách truy cập và bảo mật thông tin, giới hạn quyền truy cập vào hệ thống và công nghệ của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng biện pháp bảo mật công nghệ như công nghệ mã hóa để bảo mật thông tin cá nhân. Thông tin cá nhân của bạn được áp dụng các chính sách và thủ tục của chúng tôi bao gồm các hệ thống và các biện pháp kỹ thuật của chúng tôi cùng với Chính Sách Bảo Mật này. Ngoài ra, chúng tôi cũng tuân thủ các tiêu chuẩn công nghệ được chấp nhận rộng rãi để bảo vệ thông tin được truyền cho chúng tôi qua internet, cả trong và sau khi đã kết thúc quá trình truyền thông tin. Thông tin nhạy cảm (ví dụ: Số thẻ tín dụng) có thể được mã hóa bằng cách sử dụng công nghệ SSL (Secure Socket Layer).
 • Bạn cần lưu ý rằng, bất chấp những cố gắng hết mình của chúng tôi, không có phương tiện nào an toàn 100% trong số các phương tiện truyền thông tin qua internet hoặc các phương tiện lưu trữ điện tử. Do đó, mặc dù chúng tôi cố gắng bảo vệ thông tin của bạn bằng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại nhưng không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của thông tin.
 • Điều quan trọng là bạn phải tự bảo vệ thông tin Tài khoản và thông tin cá nhân của mình khỏi sự truy cập trái phép bằng cách chọn mật khẩu cẩn thận theo yêu cầu của chúng tôi về đặt mật khẩu như sử dụng đủ số ký tự tối thiểu, ký tự đặc biệt, chữ cái viết hoa, cũng như giữ Tài khoản và mật khẩu an toàn bằng cách đăng xuất sau khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

6. Lưu trữ thông tin cá nhân

 • Chúng tôi có thể lưu trữ thông tin cá nhân của bạn như được mô tả bên dưới (trừ trường hợp phải lưu trữ theo quy định của pháp luật hiện hành).
  Lưu trữ thông tin cá nhân
  Thông tin cá nhânChính sách lưu trữ
  Thông tin nhân thânĐược lưu trữ trong suốt thời gian bạn sử dụng Dịch vụ (đến khi Tài khoản bị xóa theo yêu cầu của bạn).
  Thông tin liên hệĐược lưu trữ trong suốt thời gian bạn sử dụng Dịch vụ (đến khi Tài khoản bị xóa theo yêu cầu của bạn).
  Thông tin giao dịchĐược lưu trữ tối thiểu 10 năm kể từ ngày giao dịch trong suốt thời gian bạn sử dụng Dịch vụ (đến khi Tài khoản bị xóa theo yêu cầu của bạn).
  Thông tin thiết bị và thông tin kỹ thuật khác / Thông tin sử dụngĐược lưu trữ trong suốt thời gian bạn sử dụng Dịch vụ (đến khi Tài khoản bị xóa theo yêu cầu của bạn) và trong 7 năm sau đó kể từ ngày xóa Tài khoản.
  Thông tin tiếp thị và phương tiện truyền thôngĐược lưu trữ trong suốt thời gian bạn sử dụng Dịch vụ (đến khi Tài khoản bị xóa theo yêu cầu của bạn) và trong 7 năm sau đó kể từ ngày xóa Tài khoản.
 • Thông tin cá nhân của bạn được chúng tôi lưu trữ đến khi kết thúc thời hạn được nêu trong chính sách lưu trữ bên trên. Trường hợp tiêu hủy thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp để không thể khôi phục và tái tạo lại thông tin, và các tệp điện tử chứa thông tin cá nhân sẽ bị xóa vĩnh viễn bằng phương pháp kỹ thuật không thể tái tạo lại tệp.
 • Trường hợp thời gian xử lý và lưu trữ thông tin cá nhân đã kết thúc, nhưng vẫn phải tiếp tục lưu trữ thông tin cá nhân vì các lý do khác như mục đích được quy định trong luật hiện hành, thì thông tin cá nhân có liên quan sẽ được lưu trữ và duy trì tách biệt với các loại thông tin cá nhân khác.

7. Quyền của bạn

 • Dựa trên các luật, quy tắc và quy định về bảo vệ thông tin cá nhân, bạn có các quyền sau.
  1. a.Quyền được thông báo: Bạn có quyền được thông báo và cung cấp thông tin được nêu trong Chính Sách Bảo Mật này trước khi nhập thông tin cá nhân của bạn vào hệ thống xử lý thông tin cá nhân của chúng tôi, hoặc sau đó nếu cần.
  2. b.Quyền từ chối: Bạn có quyền từ chối việc xử lý thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn từ chối hoặc giữ lại việc đồng ý xử lý thông tin cá nhân của bạn thì chúng tôi sẽ không xử lý thông tin cá nhân của bạn nữa, ngoại trừ các trường hợp sau.
   1. i.Trường hợp cần thông tin cá nhân theo thủ tục pháp lý (như triệu tập của tòa án)
   2. ii.Trường hợp thu thập và xử lý thông tin cá nhân cho mục đích minh bạch, bao gồm cả trường hợp cần cho việc thực hiện công việc liên quan đến thỏa thuận hoặc Dịch vụ mà bạn bị ràng buộc
   3. iii.Trường hợp thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn do nghĩa vụ pháp lý
  3. c.Quyền truy cập: Bạn có quyền tiếp cận hợp pháp theo yêu cầu vào các hạng mục sau.
   1. i.Nội dung thông tin cá nhân được xử lý của bạn
   2. ii.Nguồn thông tin cá nhân của bạn
   3. iii.Tên và địa chỉ của người nhận thông tin cá nhân của bạn
   4. iv.Cách thức các thông tin trên được xử lý
   5. v.Mục đích chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho người nhận (nếu có)
   6. vi.Thông tin về quy trình tự động hóa trong đó thông tin cá nhân có khả năng được đưa ra làm căn cứ duy nhất cho bất kỳ quyết định nào có ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng lớn đến chủ thể dữ liệu
   7. vii.Ngày tháng cuối cùng thông tin cá nhân liên quan đến chủ thể dữ liệu được tiếp cận và chỉnh sửa
   8. viii.Chức danh, tên hoặc danh tính và địa chỉ của người quản lý thông tin cá nhân
  4. d.Quyền sửa đổi: Trừ trường hợp yêu cầu không hợp lý, bạn có quyền phản đối sự không chính xác hoặc sai sót trong thông tin cá nhân và có quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa lại thông tin đó trong thời gian hợp lý. Trường hợp thông tin cá nhân được sửa đổi, chúng tôi đảm bảo khả năng truy cập của tất cả thông tin trước và sau sửa đổi, đồng thời đảm bảo rằng người nhận thông tin đó sẽ nhận được cùng lúc cả thông tin trước và sau sửa đổi. Tuy nhiên, nếu thông tin cá nhân được sửa đổi theo yêu cầu hợp lý của bạn, người nhận hoặc bên thứ ba đã nhận thông tin đó phải được thông báo về sự không chính xác và nội dung sửa đổi của thông tin hiện có trước khi sửa đổi thông tin.
  5. e.Quyền xóa hoặc chặn: Bạn có quyền đình chỉ, thu hồi hoặc ra lệnh chặn, xóa bỏ hoặc tiêu hủy thông tin cá nhân của bạn trên hệ thống lưu trữ của chúng tôi.
   1. i.Bạn có thể thực hiện quyền này khi phát hiện ra hoặc có bằng chứng thực sự về bất kỳ trường hợp nào sau đây.
   2. ii.Thông tin cá nhân của bạn không đầy đủ, cũ, sai lệch hoặc được thu thập trái phép
   3. iii.Thông tin cá nhân của bạn đang được sử dụng cho mục đích không được bạn cho phép
   4. iv.Thông tin cá nhân của bạn không còn cần thiết cho các mục đích mà chúng được thu thập
   5. v.Bạn rút lại đồng ý hoặc phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của bạn và không có cơ sở pháp lý nào khác hoặc ràng buộc thỏa đáng nào cho việc xử lý thông tin cá nhân
   6. vi.Thông tin cá nhân của bạn có thể gây bất lợi cho bạn, trừ khi được cho phép hoặc được biện minh bằng quyền tự do ngôn luận hoặc biểu đạt
   7. vii.Việc xử lý thông tin cá nhân của bạn là trái pháp luật
   8. viii.Chúng tôi xâm phạm quyền của bạn

8. Trang web và tài nguyên của bên thứ ba

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các đường dẫn liên kết với trang web hoặc tài nguyên bên ngoài do bên thứ ba điều hành. Chúng tôi không thể kiểm soát nội dung và hoạt động bảo mật thông tin cá nhân của các trang web hoặc tài nguyên đó. Bạn nên kiểm tra chính sách bảo mật thông tin cá nhân của trang web và tài nguyên do bên thứ ba điều hành, và cần hiểu cách bên thứ ba đó sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

9. Liên hệ với chúng tôi

 • Mọi thắc mắc, ý kiến, khiếu nại hoặc quan ngại liên quan đến Chính Sách Bảo Mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới.
  • Modleaf
  • Email: modleafvn@gmail.com

10. Sửa đổi Chính Sách Bảo Mật

 • Chúng tôi có thể cập nhập Chính Sách Bảo Mật này theo thời gian và tất cả nội dung sửa đổi sẽ được đăng tại đây. Trường hợp chúng tôi cho rằng nội dung sửa đổi là quan trọng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi bằng cách đăng thông báo trên Dịch vụ của chúng tôi hoặc qua email.
 • Bạn có trách nhiệm kiểm tra các thay đổi của Chính Sách Bảo Mật này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với Chính Sách Bảo Mật đã được sửa đổi.

Dịch Vụ Khách Hàng

Thời Gian 8AM - 11PM

Tài khoản ngân hàng

Techcombank 19035288008018 Vietin bank 108872202182 Shinhanbank 700-017-730834 Chủ tài khoản : YOO JONG HYUN